Vestre The Plus Einar Aslaksen Photography 5560
Tidslinje

The Plus skal stå ferdig
innen nyttår.

The Plus setter flere rekorder. Ikke bare er den verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk og den største investeringen i norsk møbelindustri på flere tiår. The Plus skal også reises på under 12 måneder. På denne siden kan du lese mer om de ulike fasene av prosjektet og følge byggeplassen dag for dag.

Verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk bygges nå

 • Fase 1

  Konseptutvikling

  Reisen starter høsten 2019. Vestre og arkitektkontoret BIG finner umiddelbart tonen, og sammen med gode rådgivere starter vi jakten på den perfekte tomten. Kongsvingerregionen er mest aktuell, på grunn av nærheten til Vestres eksisterende fabrikk i svenske Torsby. Vi vurderer over 20 forskjellige lokasjoner. I løpet av noen måneder blir konseptet The Plus skapt.
 • Fase 2

  Prosjektering

  Utover våren 2020 fortsetter prosjekteringen av The Plus. Mer enn 30 arkitekter, landskapsarkitekter, designere, ingeniører, bygningsfysikere, biologer, økologer og teknologer – fra mer enn 15 land og 3 kontinenter – bidrar i prosjekteringen. Samarbeid på tvers av fag, erfaring, kultur og landegrenser er nøkkelen til banebrytende resultater.
 • Fase 3

  Lansering

  The Plus blir lansert under et direktesendt arrangement på Vippa i Oslo 30. juni 2020. Du kan se hele lanseringen her. I løpet av noen dager og uker får The Plus omtale i mer enn 30 land, og i kjente magasiner som Wallpaper, Forbes og Fast Company.

 • Fase 4

  Klargjøring av tomten

  I september 2020 starter klargjøringen av byggeplassen. Vi beholder den plantede furuskogen så nær bygningen og veiene som overhodet mulig, og alt tømmeret blir gjenbrukt i The Plus som bygningsmaterialer. Teknisk infrastruktur som strøm, fiber, vann og avløp legges i veiene for å gjøre minst mulig inngrep i naturen. Skogbunnen legges forsiktig til side slik at frøbanken bevares. Denne skal gjenbrukes på byggets grønne tak og i områdene rundt.
 • Fase 5

  Grunnarbeider

  Vinteren 2021 er kald på Magnor. Temperaturer ned mot 25 minusgrader gjør det krevende å støpe fundamenter med lavkarbonbetong, og de fossilfrie anleggsmaskinene får også problemer. Takket være mye kreativitet og stå-på-vilje blir prosjektet kun to uker forsinket. Fundamenteringen til The Plus er spesialutviklet for å møte prosjektets ekstreme krav til bygningsfysikk. For å holde utslippene nede benyttes 100 % resirkulert armeringsjern.
 • Fase 6

  Trekonstruksjon

  Mandag 22. februar blir den første massivtreveggen løftet på plass. I ukene etterpå blir den første fabrikkvingen – Vestre Color Factory – reist på rekordtid, og med millimeterpresisjon. Limtredragerne har 24 meter fritt spenn, er 1,8 meter høye og veier opp mot 5 tonn hver. Trekonstruksjonen er et norsk-svensk samarbeid mellom Woodcon i Brumunddal, Moelven utenfor Lillehammer og Stora Enso i Värmland.
 • Fase 7

  Kledning

  De første innvandrerne til Norge kom fra Finland på 1600-tallet. De slo seg ned langs svenskegrensa i Hedmark i det som senere ble kalt Finnskogen, som også Magnor er en del av. Med seg hadde de svedjebruket. Dette er en dyrkingsmetode som går ut på å svi av landområder som deretter blir fruktbar mark for produksjon av rug. For å vise frem denne stolte historien vil The Plus bli kledd i brent, norsk malmfuru, lik den som vokser rundt fabrikken. Arbeidene med kledning starter sommeren 2021.
 • Fase 8

  Glassfasader

  The Plus skal redusere levert energibehov med minst 90 % sammenlignet med et tilsvarende fabrikkbygg. Med over 2 000 kvadratmeter glassfasader – opptil 14 meter høye – stiller dette ekstreme krav til energiytelse, isolasjonsevne, kuldebroer og generell bygningsfysikk. Glassfasadene er spesialutviklet til The Plus for å sikre maksimal åpenhet og minimalt energiforbruk. I profilene som rammer inn glasset benytter vi Hydro CIRCAL, verdens grønneste aluminium. Dette materialet består av minst 75 % resirkulert, brukt skrap fra brusbokser, bildeler og mye annet. Montering av glassfasadene starter i juni.
 • Fase 9

  Grønne tak og solceller

  Hovedmålet med The Plus er å vise hvordan vi kan forene industri, klima og natur. Et av mange uttrykk for dette er fabrikktaket. Ikke bare er det åpent og tilgjengelig for allmenheten hele tiden - det består i tillegg av rundt 1 000 høyeffektive solcellepaneler som er omgitt av grønn vegetasjon. Over 20 000 pluggplanter blir plantet på taket, basert på innsamlet biologisk materiale fra omgivelsene. Slik vil den naturlige vegetasjonen i området overta fabrikktaket i løpet av få år. I tillegg planter vi egne vekster for pollinerende innsekter. Arbeidet med grønne tak og solceller starter høsten 2021.
 • Fase 10

  Trapper og sklie

  Fra september 2021 blir de utvendige trappene installert. Besøkende har adgang til fabrikktaket gjennom det vi kaller 'donkey stairs', trapper langs fasadene i Vestre Color Factory og Vestre Wood Factory. Det er også mulig å komme helt opp gjennom å følge vår 'monkey trail' - en 250 meter lang gangbane som slynger seg gjennom furutrærne. Når du er på taket, kan du gå en 'courtyard stair' ned i besøkssenteret og videre ned i fabrikken, der du har 360 graders innsyn til alle produksjonsvingene. For deg som har dårlig tid, står en sklie klar på taket. Den tar deg de 14 meterne ned til bakken på få sekunder.
 • Fase 11

  Tekniske installasjoner

  På avstand kan The Plus like gjerne se ut som et vakkert kulturbygg. Når du kommer nærmere, åpenbarer det seg en supermoderne møbelfabrikk på innsiden av de store glassfasadene. Vårt mål er at naturen, arkitekturen og maskinene spiller hovedrollene i denne fortellingen. Det betyr at all teknisk infrastruktur – som luftbehandlingsaggregater, sponavsug, ventilasjonsrør, kabler og kanaler – er skjult i byggets tekniske korridorer og i et nettverk av kulverter under fabrikkgulvene. Kilometervis med usynlige føringsveier skal sikre publikum en best mulig opplevelse. Arbeidene med tekniske installasjoner vil pågå helt frem til bygget står ferdig i desember 2021.
 • Fase 12

  Maskiner

  Fra august 2021 starter installeringen av maskiner. The Plus tar i bruk banebrytende Industri 4.0-teknologi som selvlærende roboter, objektgjenkjenning, laserkameraer og Virtual Reality. Vestre Color Factory kommer til å lakkere produkter raskere og mer miljøvennlig enn Tesla-fabrikken i California. Og mens vi er i bilens verden: Vestre Wood Factory ville imponert selv Henry Ford. Her føres råemner inn i den ene enden av den automatiserte produksjonslinjen, og ut på den andre siden kommer ferdige møbelkomponenter i et forrykende tempo. Kunstig intelligens sørger for at vi utnytter ressursene optimalt. Slik skal Vestre bevise at vi kan konkurrere globalt fra et høykostland som Norge.
 • Fase 13

  Gulvdesign

  Hver maskin i The Plus har sin unike farge. Den samme fargen brukes på gulvet rundt maskinen og videre i et metro-lignende nett av fargestriper som leder til fabrikkens midtpunkt. Slik kan barn og voksne forstå produksjonsprosessen gjennom å følge fargene fra maskin til maskin. Arbeidet med å realisere gulvdesignet starter oktober 2021.
 • Fase 14

  Landskap

  The Plus skal ha minst mulig fotavtrykk og påvirkning på omgivelsene. Omfanget av anleggsveier og oppstillingsplasser er redusert til et absolutt minimum gjennom hele byggeprosessen. Når anleggsmaskinene trekker seg tilbake, blir skogbunnen satt tilbake i opprinnelig stand slik at naturen kan utvikle seg fritt helt inntil fasadene. Stier opparbeides mellom eksisterende trær og med naturlige materialer. Belysningen er styrt av intelligente sensorer for å hindre lysforurensing. Landskapsarbeidene pågår gjennom hele byggeprosessen.
 • Fase 15

  Opplevelsespark

  The Plus er ikke bare en opplevelsesfabrikk. Vi skal også bygge 300 mål offentlig park for allmennheten, med lekeplasser, kunst, kultur, møbler og andre opplevelser for store og små. Dette arbeidet starter høsten 2021 og vil pågå noen år frem i tid.