The Plus venneforening

Bli en The Plus-venn!
Foreningen er en ideell og allmennyttig forening som har til formål å støtte opprettelsen, etableringen og driften av Vestre Forest Camp gjennom å fremme Vestre Forest Camps interesser i hele landet, å søke om økonomisk tilskudd som kan brukes til etablering og drift av Vestre Forest Camp, å yte støtte til tiltak som Vestre Forest Camp har behov for, å øke interessen for Vestre Forest Camp ved å legge til rette for og yte støtte til arrangementer, informasjon og publikasjoner mv. i parken.

Bli medlem her