Dette skal vi oppnå


Våre fem mål for The Plus

Vestre ønsker å bevise at det er mulig å konkurrere globalt fra Skandinavia. The Plus er så mye mer enn en supermoderne møbelfabrikk. Vestre har fem mål for prosjektet, kall det gjerne vårt manifest.