Produksjonen


Som navnet The Plus tilsier, så er bygningen oppført med fire propell-lignende fløyer i en geometri formet som et plusstegn. Geometrien gir en åpen og effektiv arbeidsflyt, samtidig som alle de fire fabrikkvingene er i direkte kontakt med skogen. I byggets midtpunkt ligger et opplevelsessenter som gir 360 graders innsyn i de fire produksjonsområdene – fargefabrikken, trefabrikken, monteringsavdelingen og lageret. Herfra produseres møbler til sosiale møteplasser over hele verden.


Industri 4.0

The Plus tar i bruk flere Industri 4.0-løsninger. Eksempler på dette er de selvlærende lakkeringsrobotene Margot og Randi, som på sikt skal ved hjelp av objektgjenkjenning og kunstig intelligens gi produktene sin endelige farge. Fargeskift som gjerne tok 15 minutter tidligere, gjøres nå på 30 sekunder.

Et annet eksempel er intelligente skannere som optimaliserer bearbeidingen av trevirket og reduserer materialsvinn til et absolutt minimum.

Vi kan fortløpende benytte store mengder data fra produksjonen til prosessforbedringer og utviklingsarbeid. Ved å ta i bruk denne teknologien sammen med medarbeiderdrevet innovasjon – den såkalte nordiske samarbeidsmodellen – vil The Plus produsere raskere, grønnere og rimeligere, til glede for kunder over hele verden.


100 prosent elektrisk transport

Vestre var tidlig ute med å bestille Tesla Semi, verdens første helelektriske lastebil. Vi planlegger for 100 prosent utslippsfri transport mellom fabrikkene i Torsby og Magnor. Det er nå lang leveringstid fra Tesla og vi har derfor bestilt alternative elektriske semitrailere. Disse vil bli tatt i bruk så fort de leveres. Prosjektet er klargjort for fremtidig etablering av hurtigladere til Tesla Semi.

Vestre Clean Water Center


Nærmere 700 millioner mennesker lider i dag av mangel på rent vann, og ifølge FN forårsaker utrygt drikkevann og dårlige sanitærforhold rundt 842 000 dødsfall i året. I takt med at vi stadig blir flere mennesker og at klimaendringene fører til store endringer i naturen, vil problemet antagelig bare bli større i framtiden. I The Plus skal vi gjenbruke over 90 prosent av prosessvannet, samtidig som vi halverer bruken av kjemikalier og velger de mest miljøvennlige løsningene

Vestre Vision Zero

Vestres produkter kommer med livstidsgaranti mot rust og 15 års garanti på lakk og treverk. Vestres nullvisjon er at vi ikke skal lage et eneste produkt som ikke kan ha evig levetid. Det er mulig gjennom riktig bruk og vedlikehold, og ved at slitte møbler etter mange år kan returneres til fabrikken, restaureres og få nytt liv. The Plus har en egen sirkulær produksjonslinje, som er satt opp for å håndtere slike oppgaver på en effektiv og energibesparende måte. Slik vil fabrikken hele tiden produsere sirkulære produkter. En slik sirkulær møbelproduksjon gjør at vi kan redusere energiforbruket radikalt. The Plus er, så vidt vi vet, verdens første sirkulære møbelfabrikk.

Vestre Energy Center

The Plus produserer om lag 250 000 kWh fornybar energi i året fra nesten 900 solceller som er fordelt på taket. I tillegg bruker The Plus overskuddsvarme fra prosessen til å varme opp bygget. Anlegget for overskuddsvarme er koblet til et isvannsanlegg for kjøling, varme- og kuldelagertanker, varmepumper og energibrønner som støttesystem for lagring. Fabrikken er bygget som et plusshus-prosjekt, noe som gjør at byggets energiforbruk er 60 prosent lavere enn tilsvarende konvensjonelle fabrikker, samtidig som det slipper ut 55 prosent mindre klimagasser enn sammenlignbare bygg. Tar man prosessutstyr med i sammenligningen, så er energibruket for The Plus redusert med hele 90 prosent.

Vestre Steel Factory

I 2013 åpnet Vestre fabrikk i Torsby, designet av det norske arkitektkontoret Snøhetta. Fabrikken er om lag 3 500 kvadratmeter, sysselsetter rundt 30 ansatte og er på solfylte dager selvforsynt med fornybar energi fra solcellepaneler på taket. De siste årene har fabrikken i Torsby forbedret produktiviteten med godt over 50 prosent, noe som styrker Vestres konkurransekraft betraktelig. Dette har vi fått til gjennom medarbeiderdrevet innovasjon og betydelige investeringer i robotisering og ny teknologi. Raskere produksjon gir også mer bærekraftig produksjon.

Når vi nå har åpnet The Plus Vestre Color & Wood Factory på Magnor, vil Vestre Steel Factory i Torsby rendyrkes til produksjon av stål- og aluminiumskomponenter, som etter varmforsinking sendes videre til Magnor for lakkering og montering. Ettersom vi samtidig henter hjem mer metallbearbeiding til Torsby, vil det innebære nye, store investeringer og behov for mer arbeidskraft også på fabrikken i Sverige. Slik skaper Vestre flere grønne industriarbeidsplasser både i Norge og i Sverige.


Design- og industrisamarbeid i Skandinavia


I Norge, Sverige og Danmark er vi til sammen 21 millioner innbyggere. I en verden på snart 8 milliarder mennesker sier det seg selv at vi ikke kan bli best på alt. Derfor brenner Vestre for skandinavisk design- og industrisamarbeid, og vi mener at de skandinaviske landene i større grad bør konkurrere sammen i globale markeder. For Vestre er det et strategisk mål å ha designutvikling og produksjon i flere land i Skandinavia, basert på historiske, industrielle, kompetansemessige, kulturelle og kunstneriske fortrinn.