Offentlig tilskudd til The Plus


Vi har bygget verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk. Den kostet totalt 340 millioner kroner å bygge. Hvorav 47 millioner kroner - 14 prosent av den totale investeringen - er offentlig støtte.