Opplev Vestre
Forest Camp


Med The Plus ønsker Vestre å bevise at det er mulig å konkurrere globalt fra Skandinavia. Hvordan? I den fjerde industrielle revolusjonen kommer internett og kunstig intelligens til å smelte sammen med industriell produksjon.

Menneskeskapte klimaendringer og tap av natur er vår tids største utfordringer. Hvis vi skal klare å nå målene for Parisavtalen, må vi kutte klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030. Samtidig må vi forhindre en ytterlige nedgang i biologisk mangfold og beskytte dyrebare naturområder.

Vestre mener det er mulig å få til grønn vekst. Med det mener vi økonomisk vekst i en verden der vi samtidig tar vare på naturressurser på en bærekraftig måte. Vi er teknologioptimister og mener at industrien har en gyllen anledning til å lede an i det grønne skiftet. Og det skal vi bevise ved å bygge verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk. Hvordan? Her er noen av tiltakene vi skal sette i gang.

Fra produksjonsområde
Fra produksjonsområde