Historien til Vestre


Vi skaper sosiale møteplasser

Vestre er en norsk produsent av bymøbler. I mer enn 70 år har vi vært med på å skape sosiale møteplasser for millioner av mennesker.

Mange bedrifter snakker i dag om en trippel bunnlinje; en som favner både økonomiske, økologiske og sosiale resultater. En slik tilnærming er vi enige i, og vi har lenge sagt det på denne måten: Alle kan redde verden. Litt. Vi har gjort langsiktig bærekraft til en forutsetning for alle deler av virksomheten vår. Helt konkret har vi knyttet alt arbeidet vårt til ni av FNs bærekraftsmål.

Vestre har bygget The Plus fordi vi trengte en fabrikk med større plass for montering av møbler og egne lokaler til verkstedene våre for trebearbeiding og polyester pulverlakkering – The Wood Factory og The Color Factory. I 2013 åpnet vi fabrikken vår i Torsby. Når hovedproduksjonen vår flytter inn i The Plus, skal Torsby-fabrikken rendyrkes til produksjon av stål- og aluminiumskomponenter.

I Vestre mener vi at Norge har alle forutsetninger for å øke etableringen av industri og næringsvirksomhet på fastlandet, og vi brenner for skandinavisk industrisamarbeid. Vi er overbevist om at de nordiske landene bør samarbeide for å lykkes på det globale markedet. Vestres investering i The Plus er et eksempel på hvordan et krafttak for fastlandsindustrien i Norge kan fungere i praksis. Den nye fabrikken er også et eksempel på hvordan vi kan styrke norsk og svensk industri.