Konseptet


Sammen har Vestre og BIG skapt en helt ny typologi der mennesker, produksjon, teknologi, arkitektur og natur er fullstendig integrert i hverandre.

The Plus er designet av BIG Bjarke Ingels Group i København. The Plus har fått sin form som en naturlig overføring fra logistikk til arkitektur. De fire produksjonsområdene – Color Factory, Wood Factory, Assembly og Warehouse – plasseres rundt et felles midtpunkt som danner selve hjertet i bygget. Geometrien gir en åpen og effektiv arbeidsflyt, samtidig som alle de fire fabrikkvingene er i direkte kontakt med skogen. I hjertet av bygget ligger besøkssenteret som gir 360 graders innsikt i hele produksjonen. Det skaper en demokratisk møteplass for ansatte og besøkende som gir maksimal åpenhet.

Direkte kontakt med skogen

Hver fabrikkfløy vender ut mot og er i direkte kontakt med skogen – et arkitektonisk grep for å understreke budskapet om at det ikke behøver å være noen motsetning mellom klima og arbeidsplasser, eller mellom økonomisk vekst og naturmangfold. Midtpunktet i bygget håndterer all logistikk på en effektiv måte og er derfor utformet som en innendørs rundkjøring. På den utvendige gårdsplassen i midten av rundkjøringen vil vi vise frem våre nyeste møbler. En fargerik trapp leder besøkende og ansatte opp til opplevelsessenteret og kontoret. Ved å heve det ene hjørnet i hver fabrikkvinge skapes et vekslende utsyn mellom produksjonen og skogen.

1 av 5
2 av 5
3 av 5
4 av 5
5 av 5

Utsikten fra taket viser hvordan de propellformede fabrikkvingene utgjør et toveissystem som ikke bare skaper et logistisk midtpunkt, men også et strukturelt midtpunkt. De fire vingene består av limtredragere med 21 meter fritt spenn. En 3 meter bred servicekorridor gir strukturell stabilitet og plass for prosessventilasjon og annen teknisk infrastruktur. Kulverter i fabrikkgulvet leder strøm, vann, trykkluft og ventilasjon til maskinparken, slik at mest mulig av disse installasjonene blir skjult.

For å skape en lekenhet i fabrikken er maskinene lakkert i alle Vestres farger. Fargene flyter utover gulvet og danner et øyrike av farger som føres tilbake til byggets sentrale rundkjøring. Dette gir også et orienteringssystem i den symmetriske bygningen, ettersom hver fabrikkvinge har sin egen fargepalett. Den visuelle referansen til maskinene gjør det enkelt å identifisere, følge og forklare produksjonsflyten. Fargene skal spesielt appellere til barn, ettersom Vestre vil skape en ny forestilling om hvordan industrien ser ut.

The Plus er virkelig en fabrikk i skogen. Trærne er beholdt så nærme bygningen som overhodet mulig. Byggets fasader består av forkullet lerketre. Metoden er gjøre treet nærmest vedlikeholdsfri og er også brann-og sopphemmende. Dette har også en historisk begrunnelse. De første innvandrerne som kom fra Finland til Magnor på 1600-tallet var kjent for sitt produktive svijordbruk, der en brenner skogen for deretter å så korn i asken.

Omgivelsene rundt fabrikken er 100 % tilgjengelig for allmennheten. Her finner du ingen gjerder eller avstengte områder. Vi håper at turgåere vil bruke området aktivt, og gjerne sette opp telt nært fabrikken. The Plus er derfor en hyllest til allemannsretten.

The Plus
Vestre Color
& Wood Factory

 • Areal

  7 000 kvadratmeter
 • Ansatte

  30-70 årsverk
 • Kostnadsramme

  300 000 000 NOK
 • Planlagt ferdigstillelse

  2021/2022
 • Byggherre

  The Plus AS (Vestre-konsernet)
 • Arkitekt/landskapsarkitekt/ingeniør

  BIG Bjarke Ingels Group ApS
 • Prosjektledelse

  Fokus Rådgivning AS
 • Byggøkonomi

  Bygganalyse AS
 • Hovedentreprenør

  Ø.M. Fjeld AS
 • Grunnarbeider

  Melby Maskin AS
 • Massiv- og limtre

  Woodcon AS, Moelven Limtre AS, Stora Enso AB
 • Elektro

  Minel AS
 • RIE

  Foyn Consult AS
 • Rør og sprinkler

  Yc Rør AS
 • Ventilasjon

  Energima Prosjekt AS
 • RIV

  Erichsen & Horgen AS
 • BREEAM-AP

  Nordic Office of Architecture AS
 • Økologi

  Asplan Viak AS
 • Bygningsfysikk

  Norconsult AS
 • Geoteknikk

  Multiconsult AS
 • Wood Factory

  Weinig Vertrieb Und Service Gmbh & Co. Kg, A Falkenberg Eftf AS og Dagsland Miljø AS
 • Color Factory

  Greiff Industrimiljö AB, Lakteknik ApS, Nordson Deutschland GmbH
 • Støttespillere

  Innovasjon Norge, Eidskog kommune, Enova, Klosser Innovasjon og Siva
 • Finansiering

  Danske Bank, GIEK

Over de neste årene utvikler vi en opplevelsespark rundt fabrikken som vil inneholde spennende aktiviteter for hele familien. Her finner du også en diktsti med verk av Hans Børli, en av Norges mest folkekjære diktere som gjennom hele sitt liv bodde i denne kommunen.

BIG Bjarke Ingels Group

BIG Bjarke Ingels Group er et dansk arkitektkontor etablert i 2005. Selskapet har i dag over 500 arkitekter i København, New York, London og Barcelona. Aftenposten har omtalt Bjarke Ingels som «en av verdens mest suksessrike arkitekter» og Ingels har vært listet på Time Magazines «100 Most Influential People». BIG står blant annet bak Googles hovedkvarter i California, Lego House i Billund og Amager Bakke i København, verdens reneste søppelforbrenningsanlegg med en kunstig skibakke på taket. BIGs foreløpig eneste prosjekt i Norge er The Twist, den spektakulære broen som vrir seg nitti grader over Randselva på Kistefosmuseet i Innlandet.